punktacja czasopism

PCsearch - wyszukiwarka punktowanych czasopism naukowych 2010-2017    

punktacja czasopism


Szczegóły czasopisma


tytułCamera Separatoria
issn2299-6265
lista
2010
17.09
2012
20.12
2012
17.12
2013
31.12
2014
23.12
2015
09.12
2016
26.01.2017
2013-2016
 
pozycja na liście MNiSW---372364316314435 
liczba punktów---11555 
część---BBBBB 
UWAGA - czasopismo w wersji on-lineUWAGA - Wykaz czasopism 2019 r. jest dostępny w postaci plików [PDF] oraz [XLSX] na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Informacja o punktacji czasopism z poprzednich lat dostępna przy użyciu niniejszej wyszukiwarki pochochodzi z ogólnodostępnych wykazów list czasopism punktowanych publikowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w postaci załączników-plików PDF do komunikatów. Uwzględnia ujednolicony wykaz czasopism z dnia 26-01-2017 r. W celu uzyskania aktualnych informacji należy skorzystać bezpośrednio z wykazów publikowanych na stronach Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Twórca serwisu nie ponosi odpowiedzialności za aktualność i poprawność zawartych w nim danych.
Część A – punktacja (15-50) za publikacje w czasopismach naukowych posiadających współczynnik wpływu Impact Factor (IF), znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR).
Część B – punktacja (1-15) za publikacje w czasopismach naukowych nieposiadających współczynnika wpływu Impact Factor (IF).
Część C – punktacja (10-25) za publikacje w czasopismach naukowych znajdujących się w bazie European Reference Index for the Humanities (ERIH)